For all inquiries, please contact Cristina A. Bejan:

+1-919-597-0633

  • White Amazon Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

@2019 Cristina A. Bejan

  • Black Amazon Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon